Brædstrup Skole søger ambitiøse og udviklingsorienterede lærere
Stillingsbetegnelse:
Ledige stillinger Brædstrup skole

Afdeling:
Brædstrup Skole

Arbejdssted:
Niels Wongesvej 7.
8740 Brædstrup

Kontaktperson:
Se teksten i annoncen

Telefon:
76291688

Ansøgningsfrist:
16. november 2017

Er du indskolings-, mellemtrins- eller udskolingslærer - eller har du en vision om at blive det, og vil du være med til at sætte dit præg på fremtidens skole i Brædstrup? Så har vi et job for dig!
 
Hvis du endvidere brænder for at undervise, er en god klasserumsleder og en teamplayer, så kan det være dig, vi mangler på Brædstrup Skole!
 
Vi har brug for at styrke vores i forvejen stærke fællesskab med en ny lærer på alle tre afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling, som hos os er 3 fysiske bygninger på én matrikel – Stjerneskuddet, Mælkevejen og Universet.
 
Stillingen som indskolingslærer på Stjerneskuddet:
Vi søger en engageret og udviklingsorienteret lærer med solide faglige og pædagogiske kvalifikationer indenfor fagene matematik, natur-teknologi og engelsk samt eventuel musik i indskolingen.
 
Som underviser i indskolingen tilknyttes du Stjerneskuddets storteam samt teamet på både 1. og 3. årgang, hvor du vil fungerer som den ene af matematiklærerne på hver årgang, og kommer til at arbejde sammen med dygtige, erfarne og engagerede teams.
 
Kontaktperson: Afdelings- og SFO-leder Poul Nørgaard eller skoleleder Rikke Meldhede.
 
Stillingen som mellemtrinslærer på Mælkevejen:
Vi søger en og engageret og udviklingsorienteret lærer med solide faglige og pædagogiske kvalifikationer indenfor fagene dansk, tysk og engelsk samt eventuel musik.
 
Som underviser på mellemtrinnet tilknyttes du Mælkevejens storteam samt teamet på 5. årgang, hvor du vil fungere som den tredje primære voksen, der sammen med to andre primære undervisere på 5. årgangen, varetager undervisningen i vores to store 5. klasser. Du kommer til at arbejde sammen med et dygtigt, erfarent og engageret team, med hvem du skal planlægge og gennemføre såvel undervisning som trivselsfremmende aktiviteter samt varetage øvrige opgaver omkring årgangen.
 
Kontaktperson: Viceskoleleder Bjarne Hermansen
 
Stillingen som udskolingslærer på Universet:
Vi søger en og engageret og udviklingsorienteret lærer med solide faglige og pædagogiske kvalifikationer indenfor fagene matematik, fysik-kemi og geografi samt gerne biologi og eventuel musik.
 
Som underviser i udskolingen tilknyttes du Universets storteam samt teamet på 7. årgang. Du kommer til at arbejde sammen med et dygtigt, erfarent og engageret team, med hvem, du skal planlægge og gennemføre såvel undervisning som trivselsfremmende aktiviteter samt varetage øvrig opgaver omkring årgangen.
 
Kontaktperson: Pædagogisk afdelingsleder Mette Brunberg.
 
Fælles for alle stillingerne:
Stillingerne er på fuld tid og der er tale om fastansættelser senest pr. 1. januar 2018. 
 
Du skal have mod til at arbejde i et mangfoldigt skolemiljø, have en inkluderende personlighed, være besiddelse af et godt humør samt have lyst til at være med til at skabe din afdelings fremtidige udvikling.
 
Vi forventer, at du er læreruddannet. Det er også vigtigt for os, at du brænder for at øge elevernes faglige og sociale kompetencer, og at du ved, hvad der skal til for at opbygge et godt fællesskab og en god sammenhængskraft i en klasse og i forældrekredsen. Du skal endvidere vægte, at arbejde målrettet med elevernes faglige udbytte af undervisningen. Differentiering af undervisningen og indsigt i at opbygge inkluderende undervisningsmiljøer er desuden væsentlige elementer i opgaveløsningen.
 
Brædstrup Skole er en almendannende folkeskole, hvor faglighed og fællesskab vægtes højt. Alle elever er velkomne på Brædstrup Skole. Vi arbejder engageret, professionelt og ambitiøst for at give alle elever det bedste skoleforløb, så eleverne udvikler sig mest muligt både fagligt, personligt og socialt.
 
Vi kan tilbyde en skole i rivende udvikling, en skole hvor man er glad for at være ansat og kan garantere, at du vil få gode muligheder for at få kollegial sparring og vejledning i forhold til din undervisning.
 
På Brædstrup Skole bliver du desuden en del af en engageret medarbejderstab, som er åben for dine input og nye ideer, og hvor faglighed og humor går hånd i hånd i et miljø, der altid er under udvikling og præget af et godt samarbejde på hele skolen. Vi er en skole, som er dybt engageret i at gøre en god skole endnu bedre. Vi forventer derfor, at du vil deltage positivt og engageret i de forskellige, både interne og eksterne, samarbejdsrelationer samt i de udviklingsprojekter, der er en naturlig del af dagligdagen på Brædstrup Skole.
 
Send din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du har lagt tydelig vægt på konkrete kvalifikationer og erfaringer med ovennævnte arbejdsopgaver. Husk at vedhæfte din ansøgning og dit CV, samt andre relevante bilag, gerne i ét bilag.
 
OBS: Vi henstiller til, at du sender din ansøgning via Ofir.dk og for alle stillingerne gælder det, at vi skal modtage din ansøgning senest torsdag, den 16. november 2017. Der afholdes ansættelsessamtaler for alle stillinger onsdag, den 22. november 2017.